Reklamace a vrácení zboží

Reklamace zboží

 • Vyplňte reklamační formulář, který naleznete zde.
 • Do reklamačního formuláře uveďte prosím i číslo Vašeho bankovního účtu pro případ, že se bude jednat o neodstranitelnou vadu, zboží nebude dostupné a nebude možné provést úhradu jiným způsobem.
 • Vyplněný reklamační formulář prosím vytiskněte a podepište.
 • Vytištěný reklamační formulář přidejte do zásilky, obsahující reklamované zboží.
 • K zásilce prosím přiložte také kopii daňového dokladu - faktury.
 • Pro urychlení celého procesu nás prosím o odeslání zboží informujte emailem na adresu eshop@jechasport.cz.
 • Zboží zašlete na následující adresu:
  JECHA Sport/ECL
  Vlastimila Pecha 1289/4
  Brno 627 00
Obrázek - reklamace

Zboží, které nám dorazí bez vyplněného reklamačního formuláře a dalšího vysvětlení může být zasláno zpět.

Zásilku posílejte dopravcem s osobním doručením. Reklamované zboží na naši adresu nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou akeptovány a budou zaslány zpět odesílateli.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy jsme od Vás reklamované zboží obdrželi.

V případě, že jste kupující spotřebitel, reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží, ledaže se dohodneme na lhůtě delší. Pokud uplatňujete reklamaci jako kupující podnikatel, vyřídíme reklamaci do 60 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci a předmětného zboží, ledaže se dohodneme na lhůtě delší.

O způsobu vyřízení reklamace Vás budeme informovat ve většině případů emailem, výjimečně telefonicky.

Užitečné informace
Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vad, která se vyskytnou u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vad v době dvanácti měsíců od převzetí. Lhůta k uplatnění práv z vad začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění kupujícím. Důrazně doporučujeme důkladnou kontrolu zásilky při jejím přebírání - příjemce má plné právo zkontrolovat, jestli nemá zásilka poškozený obal nebo není nějak jinak zjevně poškozená. Jestliže je balík jakkoliv zvenčí poškozen, můžete odmítnout balík převzít.

Zároveň doporučujeme samotné zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout.

Podrobně Vaše nároky v případě oprávněné reklamace upravují  Obchodní podmínky, článek 7.

Vrácení zboží

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 • Vyplňte vzorový formuláře o odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.
 • Vyplněný formulář prosím vytiskněte a podepište.
 • Vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy přidejte do zásilky, obsahující vrácené zboží.
 • Pro urychlení celého procesu nás prosím o odeslání zboží informujte emailem na adresu eshop@jechasport.cz.
 • Zboží zašlete nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží na adresu:
  JECHA Sport/ECL
  Vlastimila Pecha 1289/4
  Brno 627 00
Obrázek - vrácení zboží

Podmínky pro bezproblémové vrácení zboží
Zboží nesmí být opotřebené. Uveďte jej do původního stavu, abychom vám mohli vrátit plnou kupní cenu.

Zboží musí být kompletní, tzn. včetně příslušenství, návodu atd.

Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno. Zboží pečlivě zabalte do originálního a nepoškozeného obalu, předejdete tak vzniku možné škody při přepravě. 

Náklady na dopravu týkající se zaslání zboží zpět k prodejci hradí kupující a vrácené zboží by mělo být při přepravě pojištěno na částku v hodnotě zboží.

Zboží neposílejte na dobírku. Takovou zásilku nepřevezmeme.

Pří splnění podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu zašleme zpět a to nejpozději do 14 dnů od přijetí odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Podrobnosti týkající se odstoupení od kupní smlouvy jsou detailně popsány v Obchodních podmínkách, článku 5.