Šampione, nezapomeň že při objednávce nad 2000 Kč máš DOPRAVU ZDARMA!

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem internetového obchodu jechasport.cz a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost JECHA Sport s.r.o., IČ: 062 64 336, se sídlem Šumavská 618/3a, 602 00 Brno, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C 101049, (dále jen „Správce“ nebo „Správce osobních údajů“).

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informování o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva.

Pro jakékoli dotazy týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt: gdpr@jechasport.cz

1. Jaké informace o Vás shromažďujeme, za jakým účelem a na jakém základě je zpracováváme? 

1.1. Uzavření a plnění kupní smlouvy

Při nákupu zboží zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, které vyplníte v objednávkovém formuláři:

 • identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, v případě podnikatele i IČO, DIČ, adresa sídla), případně jméno a příjmení osoby jednající v zastoupení kupujícího
 • kontaktní údaje kupujícího (e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací/fakturační adresa), případně kontaktní údaje osoby jednající v zastoupení kupujícího,
 • v závislosti na zvoleném způsobu platby objednaného zboží nebo služby také číslo bankovního účtu a jiné platební údaje,
 • informace z komunikace s kupujícím, informace o uzavření plnění kupní smlouvy.

Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy (tj. plnění našich smluvních závazků vůči Vám jako zákazníkovi). 

1.2. Registrace a vedení uživatelského účtu

Nákup můžete provést i prostřednictvím uživatelského účtu, pokud se u nás zaregistrujete. Při registraci dochází k uzavření smlouvy o registraci a vedení uživatelského účtu. Pro účely plnění této smlouvy pak zpracováváme údaje uvedené v odst. 1.1. a nad rámec těch také přístupové údaje.

Výše uvedené údaje jsou nezbytné k registraci a zřízení a vedení Vašeho uživatelského účtu, bez nich by nebylo možné smlouvu o registraci a vedení uživatelského účtu uzavřít ani plnit.

1.3. Plnění povinností plynoucích z právních předpisů

Vaše osobní údaje zpracováváme i z důvodu, kdy nám to ukládá právní předpis. Pro tento účel zpracováváme zejména osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s naší povinností vyřizování reklamací, vedením účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak při plnění povinností uložených zákonem o archivnictví.

1.4. Oprávněné zájmy prodávajícího

V odůvodněných případech můžeme zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana našich oprávněných zájmů. Vždy však důsledně posuzujeme a dbáme na to, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

V případě uzavírání smlouvy elektronickými prostředky uchováváme data, která jsou nezbytná pro identifikaci Vás jako zákazníka (coby smluvní strany), abychom měli pro případ pozdějších pochybností a sporů k dispozici časové razítko jako důkaz o uzavření smlouvy a souhlasu s našimi obchodními podmínka v konkrétním znění.

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy. Údaje zpracováváme, abychom byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními předpisy.

1.5. Zasílání informací a novinek o našich službách a výrobcích (obchodních sdělení)

V případě, že jsme s Vámi uzavřeli kupní smlouvu nebo jste se u nás registrovali a založili si nás uživatelský účet a v souvislosti s tím jsme od Vás získali Váš email a/nebo telefonní číslo a nebo v případě, že jste se sami přihlásili k odběru našich obchodních sdělení (tzv. newsletterů), zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách a výrobních.

V případě, že od nás již nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoliv z jejich odběru zdarma odhlásit, a to postupem uvedeným v každém zaslaném obchodním sdělení, případně v rámci uživatelského účtu, nebo nás můžete kontaktovat na emailu uvedeném výše v tomto dokumentu. 

1.6. Cookies

Pokud jste nastavili svůj webový prohlížeč tak, aby umožňoval shromažďování souborů cookies, souhlasíte s tím, abychom shromažďovali a zpracovávali následující údaje: IP adresa, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému, údaje o chování na webu. Tyto údaje nám umožňují zlepšovat vaši zákaznickou zkušenost, spravovat a vylepšovat Naše webové stránky, poskytovat marketingovou komunikaci, včetně online reklamy, která odpovídá vašim zájmům, a zajistit, aby vám Naše webové stránky byly prezentovány co nejefektivněji. Právním základem pro zpracování souborů cookies je váš souhlas udělený při nastavení parametrů vašeho webového prohlížeče. 

2. Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?  

Osobní údaje zpracované pro účely uzavření a plněná smlouvy zpracováváme po dobu uzavírání a plnění dané smlouvy (tj. podobu nezbytnou ke splnění povinností plynoucí z kupní smlouvy, resp. po dobu trvání Vaší registrace v eshopu).

I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely: 

2.1. Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.
Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění) musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností. Doba zpracování je pět let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to deset let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

Údaje zpracované pro účely vyřizování reklamací uchováváme po dobu běhu lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění. 

2.2. Oprávněné zájmy

Osobní údaje i po ukončení kupní smlouvy zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. obrana před případnými nároky, a to i před soudem) po dobu běhu promlčecích lhůt. Pokud nedojde k zahájení příslušného řízení, uchováváme tyto údaje po dobu pěti let od ukončení smluvního vztahu. 

2.3. Zasílání obchodních sdělení

Údaje pro účely zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme a zpracováváme do té doby, dokud se z jejich odběru neodhlásíte. 

2.4. Souhlas

Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu po dobu trvání Vámi uděleného souhlasu. 

2.5. Delší zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedené výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro další zpracování, zejména v případech, kdy je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní. 

2.6. Cookies

Shromažďujeme soubory cookies do té doby, dokud ve svém webovém prohlížeči nezablokujete shromažďování souborů cookies. 

3. Kdo se k osobním údajům dostane? 

3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména pro naše interní potřeby. 

3.2. Veškeré potřebné služby ale nedovedeme realizovat vlastními silami, proto využíváme i služeb specializovaných společností (například doprava zboží, účetnictví atd.). Těmto společnostem poskytujeme pouze informace, které potřebují k plnění jejich specifických povinností, které mohou zahrnovat, nicméně v naprosté většině situací nezahrnují, Vaše osobní údaje. Tito poskytovatelé služeb jsou oprávněni používat tyto informace pouze tak, jak je to nezbytné pro poskytování jejich služeb pro nás.

3.3 Spolupracujeme s následujícími společnostmi:

 • Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice,
 • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy,
 • TOPTRANS EU a.s., organizační složka se sídlem Opravářská 944/2, 102 00 Praha 10,
 • ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24 505, sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové,
 • Balíkobot, s.r.o., IČO: 06283799, se sídlem Karolinská 706/3, Karlín, 186 00 Praha 8,
 • EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina,
 • EC Logistics s.r.o. se sídlem Vlastimila Pecha 1289/4, Černovice, 627 00 Brno,
 • DIGAMMA Brno, s.r.o. se sídlem Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno.

3.4. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. 

4. Cookies 

4.1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Funkční cookies: Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, nákupní proces a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
 • Analytické cookies: Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
 • Personalizované cookies: Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám.
 • Reklamní cookies: Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních Vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z Vašeho zařízení vymazat, zablokovat jejich příjem nebo pracovat v tzv. anonymním režimu, který zabrání ukládání údajů o navštívených webech. Upozorňujeme, že vypnutím cookies znemožníte fungování některých základních funkcí, jako je například přidání položek do košíku. 

4.2. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. 

Přehled používaných cookies třetích stran: 

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

Google Analytics

Google LLC

Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.

1 den

Facebook

Facebook

Používá společnost Facebook k poskytování reklamních produktů, např. nabídky inzerentů třetích stran v reálném čase.

3 měsíce

  

4.3. Jak zabránit shromažďování nových souborů cookies nebo jak odstranit stávající soubory cookies naleznete pod níže uvedenými odkazy. Přesný postup závisí na tom, který prohlížeč používáte: 

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

5.1. Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. 

5.2. Máte právo na opravu osobních údajů, pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální. V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Aby mohly být Vaše údaje vymazány, musí být nastat některý z následujících důvodů: údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. 

5.3. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit. 

5.4. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; ledaže budeme mít závažné oprávněné zájmy pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány. 

5.5. V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.